Gdzie dostać pożyczkę bez zdolności kredytowej?

Dlaczego zdolność kredytowa jest tak ważnym czynnikiem decydującym o przyznaniu pożyczki bądź kredytu? Bowiem pozwala na zmniejszenie ryzyka kredytowego, że dany konsument nie będzie mógł zwrócić swojego zobowiązania na czas. W końcu nikt nie chce oferować pieniędzy osobie, która nie będzie w stanie w przyszłości ich oddać. Takie transakcje nie miałyby sensu. Dlatego każdy konsument w imię ustawy o kredycie konsumenckim, powinien zostać zweryfikowany pod kątem jego możliwości finansowych na spłaty długu. Jeśli nie wykaże odpowiedniej predyspozycji lub pojawi się jakaś rysa w jego historii kredytowej, musi liczyć się z tym, że szansa na otrzymanie pożyczki gwałtownie zmaleje.

Zdolność kredytowa – czym jest?

Kobieta w okularach i czarnej garsonce
Zdolność kredytowa to czynnik decydujący w przyznaniu zobowiązania finansowego w banku

Zdolność kredytowa to możliwość danego konsumenta do uregulowania zaciągniętego zobowiązania finansowego wraz z wszelkimi kosztami jego obsługi zgodnie z wyznaczonym w umowie terminem. Powinna być pierwszym sprawdzanym przez kredytodawcę czynnikiem, który jednocześnie zadecyduje o przyznaniu środków finansowych. Im wyższa zdolność tym lepsza ocena kredytowa i większe szanse na uzyskanie potrzebnych pieniędzy. Obowiązek weryfikowania zdolność kredytowej przez różne instytucje świadczące usługi finansowe nakłada ustawa o kredycie konsumenckim z roku 1997.

Zdolność kredytową ocenia się na podstawie:

  • wysokość i źródło dochodów
  • historia kredytowa
  • posiadanie innych zobowiązań do spłaty
  • ewentualne zabezpieczenie kredytu
  • stałe miesięczne wydatki
  • liczba członków w gospodarstwie domowym, wiek oraz wykształcenie kredytobiorcy

Dal wielu instytucji udzielających zobowiązań finansowych najbardziej wiarygodni klienci to tacy, którzy posiadają stałe pracę na umowę, pozytywną historię kredytową oraz nie regulują jednocześnie innych pożyczek lub kredytów.

Pożyczki bez zdolności kredytowej

Jak już wspomniano wcześniej instytucje, które udzielają pożyczek, również te spoza sektora bankowego, winny zawsze weryfikować zdolność kredytową klientów, co nakazuje ustawa o kredycie konsumenckim. Jednak w odróżnieniu od banków, firmy pożyczkowe robią to na podstawie wniosku o chwilówkę nie zaś specjalnych zaświadczeń o dochodach. Dlatego często takie zobowiązanie określa się jako pożyczka bez zdolności kredytowej. Możliwość do zwrotu pożyczki określana jest na podstawie informacji zawartych w formularzu rejestracyjnym. Zatem sam wniosek o chwilówkę jest oświadczeniem o dochodach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *